Firma Elektro-Efekt Paweł Masłoń współpracując z wykwalifikowaną kardą posiadającą stosowne uprawnienia elektroenergetyczne i doświadczenie wykonuje prace budowlane w zakresie: budowy kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych, budowy linii napowietrznych SN i nN, budowy linii kablowych SN i nN, doboru podłączenia baterii kondensatorów.

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.