ELEKTRO-EFEKTobniża Państwa koszty energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnychw tym opłat karnych. Do każdego klienta opracowujemy indywidualny audyt i harmonogram optymalizacji kosztów. W zakres naszej oferty wchodzi:

Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych w tym:

 • opracowywanie audytu dot. ponoszonych kosztów i możliwości ich optymalizacji;
 • odczyt liczników energii elektrycznej i analizę danych w specjalistycznym programie;
 • analiza charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne;
 • analiza parametrów technicznych i handlowych dostawy energii elektrycznej dla danych obiektów;
 • dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej;
 • dobór optymalnego poziomu mocy umownej;
 • zalecenia w zakresie minimalizacji opłat karnych.

Kompensacja energii biernej:

 • kalkulacja ponoszonych kosztów z tytułu rozliczenia energii biernej;
 • analiza parametrów sieci;
 • projektowanie i dobór baterii kondensatorów;
 • dostawa, montaż i zaprogramowanie baterii kondensatorów.

 

Opracowanie dla Państwa wstępnej Analizy kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych jest BEZPŁATNE!


W celu przygotowania analizy kosztów i wskazania możliwych do osiągnięcia oszczędności prosimy o przesłanie skanu faktur VATza usługi dystrybucyjne z minimum 6 kolejnych miesięcy na adres: biuro@elektroefekt.com.pl

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.