Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych w tym:

- analizę charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne;

- analizę parametrów technicznych i handlowych dostawy energii elektrycznej dla danych obiektów;

- dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej;

- dobór optymalnego poziomu mocy umownej.

Kompensacja energii biernej:

- analiza parametrów sieci;

- projektowanie i dobór baterii kondensatorów;

- montaż baterii kondensatorów.

- kompensacja sieci oświetleniowych.


Organizacja przetargów na zakup energii:

Firma Elektro Efekt posiada doświadczenie w organizowaniu przetargów dla gmin mających na celu zapewnienie jak najlepszej ceny energii elektrycznej.

Wszelkie działania podejmowane we współpracy z firmą Elektro-Efekt mają na celu wygenerowanie maksymalnych oszczędności poprzez dostosowanie parametrów dystrybucyjnych oraz tworzenie przyjaznej infrastruktury technicznej.

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.