Szanowni Państwo, 

Firma Elektro-Efekt ma przyjemność przedstawić ofertę techniczno-handlową skierowaną do przedsiębiorstw. 

Informujemy, że firma Elektro-Efekt działa w branży elektroenergetycznej od 2007 r. Świadczy profesjonalne usługi dla firm i jednostek samorządowych w zakresie: opracowywania projektów technicznych i budowlanych dot. przyłączy, odnawialnych źródeł energii elektrycznej; kompensacji energii biernej; wykonawstwa oraz doradztwa dot. optymalizacji kosztów usług dystrybucyjnych i zakupu energii elektrycznej. 

           W zakres naszej oferty wchodzi:

Organizowanie konkursu ofert na zakup energii elektrycznej w tym:

- analiza poboru energii elektrycznej;

- sprawdzenie zapisów obecnie obowiązujących umów na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich punktów

- poboru; pozyskanie kilku konkurencyjnych ofert sprzedaży energii elektrycznej;

- przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne zapytania sprzedawców biorących udział w konkursie;

- weryfikację przedłożonych ofert;

- wskazanie najkorzystniejszej oferty oraz obliczenie wartości zamówienia i wygenerowanych oszczędności;

- koordynacja procesu zmiany sprzedawcy;

- wskazanie i kontrola nad terminowym dostarczaniem dokumentów niezbędnych do procesu   zmiany sprzedawcy;

- nadzór nad wprowadzeniem do umów dystrybucyjnych ewentualnych zmian parametrów. 


Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych w tym:

- opracowywanie audytu dot. ponoszonych kosztów i możliwości ich optymalizacji;

- odczyt liczników energii elektrycznej i analizę danych w specjalistycznym programie;

- analizę charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne;

- analizę parametrów technicznych i handlowych dostawy energii elektrycznej dla danych obiektów;

- dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej;

- dobór optymalnego poziomu mocy umownej.

 

Monitoring energetyczny czyli usługa dot. bieżącej kontroli punktów poboru w zakresie:

- poboru mocy;

- prawidłowej kompensacji energii biernej;

- prawidłowego rozliczania energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych;

- bieżącego doradztwa energetycznego (przygotowywanie pism i wniosków);

- przygotowywania comiesięcznych raportów.

 

Projektowanie:

- budowa i modernizacje układów pomiarowych (w tym ich dostosowanie do zasad wolnego rynku TPA);

- budowa stacji transformatorowych;

- budowa linii kablowych i przyłączy;

- budowa i przyłączanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej .

 

Kompensacja energii biernej:

- analiza parametrów sieci;

- projektowanie i dobór baterii kondensatorów;

- montaż baterii kondensatorów.


Wszelkie działania podejmowane we współpracy z firmą Elektro-Efekt mają na celu wygenerowanie oszczędności poprzez korzystanie z uwolnionego rynku energii elektrycznej i dostosowanie parametrów dystrybucyjnych oraz tworzenie przyjaznej infrastruktury technicznej. 

Obecnie obsługujemy kilkadziesiąt firm dla których kontraktujemy rocznie ponad 60 000 MWh i świadczymy również usługę bieżącego monitoringu energetycznego. Organizujemy także Grupy Zakupowe np. dla Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej http://swpcz.vip.pcz.pl/?mode=main&e=energia . 

Dzięki kompleksowej obsłudze, doradztwu i optymalizacji zarówno cen energii elektrycznej i parametrów dystrybucji nasi klienci osiągają oszczędności wynoszące od 10% do 40 %całkowitych kosztów związanych z zakupem energii.

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.