Bieżąca kontrola i kompleksowa obsługa z zakresu energetyki pozwala przedsiębiorstwom na prowadzenie efektywnej gospodarki energetycznej. Nasza usługa opiera się na stałym kontrolowaniu parametrów technicznych poboru obiektów mających wpływ na ponoszone przez Państwa koszty oraz doradztwie techniczno-prawnym. Jest realizowana na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych i umożliwia skorzystanie z wiedzy i doświadczenia grupy specjalistów bez konieczności ich zatrudniania.

W ramach usługi gwarantujemy:

- prowadzenie stałej kontroli i optymalizacji kosztów energii elektrycznej i jej dystrybucji,

- kontrolowanie prawidłowości rozliczeń sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej,

- przygotowywanie niezbędnych pism, odpowiedzi na pisma zewnętrzne i wniosków kierowanych do firm energetycznych oraz Urzędu Regulacji Energetyki,

- przesyłanie raportów dot. pracy zakładów z uwzględnieniem wszystkich rozliczanych przez sprzedawców i dystrybutorów parametrów wraz z wnioskami oraz indywidualnymi zaleceniami dla poszczególnych przyłączy – monitoring energetyczny,

- automatyczne powiadamianie klientów o występujących awariach bądź przekroczeniach zadanych parametrów;

- przygotowywanie zestawień dot. poboru energii elektrycznej, mocy, ponoszonych kosztów w tym opłat karnych itp.,

- występowanie w imieniu klienta do spółek energetycznych np. w sprawie pozyskania warunków technicznych dot. planowanych inwestycji,

- przekazywanie informacji o wprowadzanych zmianach w ustawodawstwie mających bezpośredni wpływ na ponoszone przez przedsiębiorstwa koszty;

- bieżące informowanie o kształtowaniu się cen energii elektrycznej i certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii elektrycznej, co umożliwia wybranie najkorzystniejszego momentu do zakontraktowania energii elektrycznej.

Skorelowanie działań w ramach generalnego audytu ponoszonych kosztów, wdrożeniu optymalizacji wraz z bieżącą kontrolą i obsługą przynoszą największe oszczędności dla Klientów. Takie działania pozwalają na prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej bez konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów!

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.