Projektowanie wykonawstwo
Firma Elektro-Efekt Paweł Masłoń współpracując z wykwalifikowaną kardą posiadającą stosowne uprawnienia elektroenergetyczne i doświadczenie wykonuje prace budowlane w zakresie: budowy kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych, budowy linii napowietrznych SN i nN, budowy linii kablowych SN i nN, doboru podłączenia baterii kondensatorów.
 

więcej

Twój Energetyk
  • bieżąca kontrola i kompleksowa obsługa z zakresu energetyki;
  • stała optymalizacja kosztów energii elektrycznej i jej dystrybucji;
  • monitoring energetyczny – comiesięczne raportowanie dot. pracy zakładów;
  • automatyczne powiadamianie klientów o występujących awariach bądź przekroczeniach;
  • opracowywanie zestawień poboru energii elektrycznej, mocy i opłat;
  • przygotowywanie niezbędnych pism i wniosków do firm energetycznych i URE;
  • bieżące informowanie o kształtowaniu się cen na Towarowej Giełdzie Energii Elektrycznej. 

 więcej

Kontakt
ELEKTRO-EFEKT
Paweł Masłoń
Ul. Browarna 24, Choroń, 42-360 Poraj
fax.: 34 34 301 56
tel. com.: +(48) 516 033 202
e-mail: elektroefekt@elektroefekt.com.pl
e-mail: it@elektroefekt.com.pl
e-mail: oferty@elektroefekt.com.pl

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.