Urodziłem się w Częstochowie 2 listopada 1982 r. Dorastałem w malowniczej miejscowości Choroń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w rodzinie polonistki i    inżyniera.

Ukończyłem liceum ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W roku 2007 uzyskałem dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej spec.: Automatyka i metrologia elektryczna. W czasie studiów odbyłem staże w firmie LANDIS+GYR oraz dorywczo pracowałem na umowy zlecenia, przygotowując elektryczne projekty wykonawcze. W roku 2008 ukończyłem studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 2006-2008 pracowałem w Irlandii w międzynarodowej korporacji EMC2, gdzie odpowiadałem za konfigurowanie serwerów przemysłowych.

Od 2007 roku prowadzę własną firmą Elektro-Efekt Paweł Masłoń. Moja działalność obejmuje kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie energetyki, projektowanie i wykonawstwo.

W związku z rozwojem rynku Odnawialnych Źródeł Energii zajmuję się projektowaniem instalacji OZE, w tym siłowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych. Wspólnie z firmami partnerskimi realizujemy inwestycje pod klucz łącznie z pozyskaniem funduszy unijnych. Działając w sektorze energetycznym od początku uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce współpracuję z czołowymi spółkami zajmującymi się obrotem energią elektryczną oraz od niedawna również paliwem gazowym.

Z moją żoną Ewą wychowuję trójkę wspaniałych dzieci oraz wspólnie prowadzimy firmę.

Obecnie nasza firma prowadzi stałe usługi dla ponad 100 firm oraz kontraktuje energię elektryczną dla 100 kolejnych, w tym koordynując organizację Grup Zakupowych, również opracowuje i realizuje ok. 15 projektów budowlano-wykonawczych rocznie. Ponadto z moich usług korzystają gminy, starostwa powiatowe i szpitale, zwłaszcza w zakresie organizacji przetargów na energię elektryczną i optymalizacji kosztów. Wszelkie działania podejmowane we współpracy z naszą firmą Elektro-Efekt mają na celu wygenerowanie maksymalnych oszczędności poprzez dostosowanie parametrów dystrybucyjnych i wykorzystanie uwolnionego rynku energii elektrycznej oraz rozwój OZE, sieci elektroenergetycznej i światłowodowej.

W wolnym czasie realizuję swoje pasje tj. jeżdżę na snowboardzie, szczególnie lubię jazdę freeridową oraz jestem audiofilem i kolekcjonuję unikalny sprzęt audio.

Do naszych najważniejszych realizacji należą:

 • Opracowanie projektów i wykonanie 90 modernizacji układów pomiarowych z dostosowaniem do TPA (2007-2013)

 • Prowadzenie outsourcingu energetycznego dla 164 punktów poboru/przyłączy (2007-2016)

 • Zabudowa kompensacji energii biernej dla 39 obiektów (2008-2016)

 • Przygotowanie audytu energetycznego i optymalizacja kosztów dla 83 zakładów produkcyjnych (2008-2016)

 • Przygotowanie 28 projektów wykonawczo-budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dot. inwestycji liniowych w tym budowy stacji transformatorowych (2008-2016)

 • Kontraktowanie energii elektrycznej dla ponad 200 firm (2009-2016)

 • Prowadzenie szkoleń technicznych dla spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną (2009-2012)

 • Przygotowanie przetargów na energię elektryczną, obsługa gmin i starostw powiatowych (2010-2016)

 • Opracowanie części technicznej dla Projektu na przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii. Wartość projektu ok. 30 mln zł (2010); Udział w obsłudze przy wdrożeniu ww. projektu (2011) Projekt polegał na wymianie 1600 starych transformatorów na nowe niskostratne na terenie całego Enion S.A.

 • Przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 4 siłowni wiatrowych o mocach 2 MW, 1,5 MW, 0,5 MW (2010-2015)

 • Dostarczenie materiałów i wykonawstwo budowy 11 stacji transformatorowych wraz z powiązaniami kablowymi (2012-2016)

 • Organizowanie i obsługa Grup Zakupowych Energii Elektrycznej i Gazu np. przy SWPCz (2012-2016)

 • Przygotowanie 8 projektów oświetlenia ulicznego dla Gminy Myszków (2014)

 • Zaprojektowanie 42 km linii światłowodowych na terenie województwa śląskiego (2014-2016)

 • Zaprojektowanie 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocach 400 kW, 102 kW, 40 kW, 40 kW, 10 kW (2014-2016)

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.