ELEKTRO-EFEKT to niezależny broker energii elektrycznej. Współpracujemy z czołowymi koncesjowanymi spółkami zajmującymi się obrotem energia elektryczną. Działamy na rynku od 2007 r. od kiedy to został uwolniony rynek energii elektrycznej w Polsce. Dzięki zdobytemu doświadczeniu kontrolujemy poziom cen energii elektrycznej i certyfikatów na giełdzie, weryfikujemy sprzedawców oraz dobieramy najkorzystniejsze oferty dla naszych Klientów.

Zapewniamy Państwu profesjonalne organizowanie konkursu ofert na zakup energii elektrycznej w tym:

 • organizowanie i obsługa Grup Zakupowych (np. w ramach grup kapitałowych, stowarzyszeń, klubów biznesowych);
 • analiza poboru energii elektrycznej;
 • sprawdzenie zapisów obecnie obowiązujących umów na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru;
 • pozyskanie kilku konkurencyjnych ofert sprzedaży energii elektrycznej;
 • przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne zapytania sprzedawców biorących udział w konkursie;
 • weryfikację przedłożonych ofert i wzorów umów;
 • wskazanie najkorzystniejszej oferty oraz obliczenie wartości zamówienia
  i wygenerowanych oszczędności;
 • koordynacja procesu zmiany sprzedawcy;
 • wskazanie i kontrola nad terminowym dostarczaniem dokumentów niezbędnych do procesu zmiany sprzedawcy;
 • nadzór nad wprowadzeniem do umów dystrybucyjnych ewentualnych zmian parametrów.

W celu pozyskania dla Państwa jak najkorzystniejszej oferty sprzedaży energii elektrycznej prosimy o przesłanie danych dot. grupy taryfowej i wielkości rocznego poboru lub kopie faktur VAT za sprzedaż energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych na adres: biuro@elektroefekt.com.pl

 

Pozyskanie od nas atrakcyjnej oferty nic nie kosztuje, a może przynieść spore oszczędności!

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.