Firma Elektro-Efekt zajmuje się kompleksowym opracowywaniem dokumentacji technicznej oraz pozyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.

Opracowujemy projekty techniczno-budowlane w zakresie:

 • budowa i modernizacje układów pomiarowych (w tym ich dostosowanie do zasad wolnego rynku TPA i IRiESD);
 • budowa stacji transformatorowych;
 • budowa linii kablowych i przyłączy;
 • budowa i przyłączanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym elektrowni wiatrowych i wodnych,
 • instalacja farm fotowoltaicznych,
 • budowy oświetlenia ulicznego,
 • kompensacji energii biernej,
 • instalacja urządzeń obniżających napięcie np. dla oświetlenia ulic i hal.

Przygotowanie projektu obejmuje:

 • pozyskanie warunków przyłączenia od lokalnego dystrybutora,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej zgodnej z przyjętą koncepcją,
 • uzgodnienie dokumentacji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
 • uzgodnienie z Powiatowym Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
 • pozyskanie innych zgód np. na przeprowadzenie linii kablowej przez drogi i działki,
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego,
 • pozyskanie pozwolenia na budowę.

Do tej pory firma przygotowała ponad 80 projektów modernizacji układów pomiarowych oraz 20 projektów budowlanych dot. budowy stacji transformatorowych wraz z powiązaniami kablowymi oraz elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych. Ponadto realizujemy przygotowane projekty oraz współpracujemy z profesjonalnymi wykonawcami i firmami dostarczającymi najlepszej jakości komponenty i urządzenia elektroenergetyczne. Osiągnięcia:

 • Opracowanie projektów 90 modernizacji układów pomiarowych z dostosowaniem do TPA (2007-2013)
 • Przygotowanie 28 projektów wykonawczo-budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dot. inwestycji liniowych w tym budowy stacji transformatorowych (2008-2016)
 • Opracowanie części technicznej dla Projektu na przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii. Wartość projektu ok. 30 mln zł (2010); Udział w obsłudze przy wdrożeniu ww. projektu (2011) Projekt polegał na wymianie 1600 starych transformatorów na nowe niskostratne na terenie całego Enion S.A.
 • Przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 4 siłowni wiatrowych o mocach 2 MW, 1,5 MW, 0,5 MW (2010-2015)
 • Przygotowanie 8 projektów oświetlenia ulicznego dla Gminy Myszków (2014)
 • Zaprojektowanie 42 km linii światłowodowych na terenie województwa śląskiego (2014-2016)
 • Zaprojektowanie 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocach 400 kW, 102 kW, 40 kW, 40 kW, 10 kW (2014-2016)
Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.