Do naszych najważniejszych realizacji należą:

  • Wykonanie 90 modernizacji układów pomiarowych z dostosowaniem do TPA (2007-2013)
  • Prowadzenie outsourcingu energetycznego dla 164 punktów poboru/przyłączy (2007-2016)
  • Zabudowa kompensacji energii biernej dla 39 obiektów (2008-2016)
  • Przygotowanie audytu energetycznego i optymalizacja kosztów dla 83 zakładów produkcyjnych (2008-2016)
  • Dostarczenie materiałów i wykonawstwo budowy 11 stacji transformatorowych wraz z powiązaniami kablowymi (2012-2016)
Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.