Do naszych najważniejszych realizacji należą:

- Opracowanie projektów i wykonanie 90 modernizacji układów pomiarowych z dostosowaniem do TPA (2007-2013)

- Prowadzenie outsourcingu energetycznego dla 164 punktów poboru/przyłączy (2007-2016)

- Zabudowa kompensacji energii biernej dla 39 obiektów (2008-2016)

- Przygotowanie audytu energetycznego i optymalizacja kosztów dla 83 zakładów produkcyjnych (2008-2016)

- Przygotowanie 28 projektów wykonawczo-budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dot. inwestycji liniowych w tym budowy stacji transformatorowych (2008-2016)

- Kontraktowanie energii elektrycznej dla ponad 200 firm (2009-2016)

- Prowadzenie szkoleń technicznych dla spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną (2009-2012)

- Przygotowanie przetargów na energię elektryczną, obsługa gmin i starostw powiatowych (2010-2016)

- Opracowanie części technicznej dla Projektu na przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, Priorytet IX, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii. Wartość projektu ok. 30 mln zł (2010); Udział w obsłudze przy wdrożeniu ww. projektu (2011) Projekt polegał na wymianie 1600 starych transformatorów na nowe niskostratne na terenie całego Enion S.A.

- Przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 4 siłowni wiatrowych o mocach 2 MW, 2 MW, 1,5 MW, 0,5 MW (2010-2015)

- Dostarczenie materiałów i wykonawstwo budowy 11 stacji transformatorowych wraz z powiązaniami kablowymi (2012-2016)

- Organizowanie i obsługa Grup Zakupowych Energii Elektrycznej i Gazu np. przy SWPCz (2012-2016)

- Przygotowanie 8 projektów oświetlenia ulicznego dla Gminy Myszków (2014)

- Zaprojektowanie 42 km linii światłowodowych na terenie województwa śląskiego (2014-2016)

- Zaprojektowanie 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocach 400 kW, 102 kW, 40 kW, 40 kW, 10 kW (2014-2016)

MODERNIZACJA

 

PROJEKTOWANIE

 

WYKONASTWO

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.