Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych

Szanowni Państwo,

Firma Elektro-Efekt ma przyjemność przedstawić ofertę techniczno-handlową skierowana do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych. Informujemy, że firma Elektro-Efekt działa w branży elektroenergetycznej od 2007r. Świadczy profesjonalne usługi dla firm i jednostek samorządowych w zakresie: opracowywania projektów technicznych i budowlanych dot. przyłączy, odnawialnych źródeł energii elektrycznej; kompensacji energii biernej; wykonawstwa oraz doradztwa dot. optymalizacji kosztów usług dystrybucyjnych i zakupu energii elektrycznej. 

W zakres naszej oferty wchodzi:

Projektowanie oświetlenia ulicznego:

- projekt budowlany;

- projekt wykonawczy;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- kosztorysy inwestorskie;

- przedmiary robót;

- zestawienie użytych znaków towarowych z podaniem wymaganych parametrów technicznych dla wskazanych pozycji w celu umożliwienie złożenia oferty równoważnej przez wykonawcę robót budowlanych;

- wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli będzie to wymagane lub złożenia skutecznego wniosku zgłoszenia wykonania robót budowlanych;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.


Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych w tym:

- analizę charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne;

- analizę parametrów technicznych i handlowych dostawy energii elektrycznej dla danych obiektów;

- dobór najkorzystniejszej taryfy dystrybucji energii elektrycznej;

- dobór optymalnego poziomu mocy umownej.


Projektowanie:

- budowa i modernizacje układów pomiarowych (w tym ich dostosowanie do zasad wolnego rynku TPA);

- budowa stacji transformatorowych;

- budowa linii kablowych i przyłączy.


Kompensacja energii biernej:

- analiza parametrów sieci; 

- projektowanie i dobór baterii kondensatorów;

- montaż baterii kondensatorów.

Wszelkie działania podejmowane we współpracy z firmą Elektro-Efekt mają na celu wygenerowanie maksymalnych oszczędności poprzez dostosowanie parametrów dystrybucyjnych oraz tworzenie przyjaznej infrastruktury technicznej.

Nasi Partnerzy
Copyright (c) Elektro-Efekt. Wszelkie prawa zastrzeżone.